Quá trình hình thành & phát triển

Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm, từ Trạm Vệ Sinh Lao Động chuyển thành Trung Tâm Bảo Vệ Sức Khỏe Lao Động Và Môi Trường Thành Phố. Trung tâm ngày càng hoàn thiện về tổ chức, chuyên mơn kỹ thuật, chất lượng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng cao.

Ngày 01/6/1978: Trạm Vệ Sinh Lao Động được thành lập, địa chỉ: 114 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM. 
Ngày 10/02/1981:Trạm Vệ Sinh Lao Động dời về địa chỉ: 70 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, Tp.HCM.
Ngày 26/5/1990: Trạm Vệ Sinh Lao Động dời về địa chỉ: 49 Bis Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.
Ngày 13/9/1999: Đổi tên Trạm Vệ sinh Lao động thành Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường thành phố.
Ngày 10/4/2004-10/2006: Sửa chữa nâng cấp trung tâm (kèm hình ảnh minh họa Trung tâm ngày hôm nay).
Từ 10/2006 - 2007: Trung Tâm được xếp hạng II (theo QĐ số .
Ngày 01/02/2008 : Đổi tên Trung tâm Sức khỏe Lao động và Môi trường thành phố thành Trung tâm Bảo vệ Sức khoẻ Lao động và Môi trường TP.HCM 
Từ 2007 đến nay: Hoạt động ổn định, bền vững từng bước đi vào chuyên biệt hóa, đạt thành tích nhiều năm liền.
 Thành tích trung tâm đạt được những năm gần đây:

Cờ thi đua UBND thành phố Hồ Chí Minh năm 2005.
Bằng khen Bộ Y tế năm 2005.
Cờ thi đua Bộ Y tế năm 2006.
Năm 2007: Bộ Y tế đã chấm điểm thi đua năm 2007 (kết quả đạt 100/100 điểm) cao hơn kết quả năm 2006 (99/100 điểm), Trung tâm đang làm thủ tục đề nghị Bộ Y tế tặng cờ thi đua năm 2007.

Bài viết liên quan